Kragerø kommune er godkjent som trafikksikker kommune 2022-2024

Kragerø kommune ble første gang godkjent som trafikksikker kommune i 2019. Godkjenningen varte ut 2021, men Kragerø kommune ønsket å søke om resertifisering for en ny periode. 

Trygg trafikk har foretatt nødvendige undersøkelser og kommunen fikk i dag en hyggelig melding om at arbeidet med trafikksikkerhet som gjøres i de kommunale tjenestene kvalifiserer til en videreføring av sertifiseringen.

På bildet sees noen av nøkkelpersonene for regodkjenningen, fra venstre: Tor Egil Syvertsen (Trygg trafikk), Veronica Christoffersen (Hovedverneombud), Anne Lise Lønne (Virksomhetsleder vei og park), Alv Dag Brandal (Kommunalsjef Helse og omsorg), Anders Havdal (Trygg trafikk), Malene Jacobsen (Siritun barnehage), Torill Sandberg (Kommunalsjef oppvekst) og Anette Alstrup (rektor Helle skole).  

Godkjenningen gir motivasjon til å videreføre og utvikle arbeidet i vår kommune for å forebygge og hindre ulykker.

Les mer her: Trafikksikker kommune - Kragerø kommune (kragero.kommune.no)