Kragerø helsestasjon mottar og sender nå elektroniske meldinger

I mai 2018 inngikk Kragerø helsestasjon- og skolehelsetjeneste en avtale med fagprogrammet CGM journal om installasjon og opplæring av tjenestebasert adressering (TBA). Ansvarlig for denne prosessen har vært helsesykepleier Liv Hegna. Det betyr at Helsestasjon- og skolehelsetjenesten nå kan motta labsvar, epikriser og journaloverføringer, samt sende henvisninger elektronisk.

Tjenestebasert adressering er anbefalt av Helsedirektoratet for alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger. TBA er nasjonal standard som setter krav for elektronisk samhandling med HER id over Norsk Helsenett til en kommunikasjonspart. I forkant av installasjonen i oktober 2018 har det vært gjennomført en rekke forberedelser. I etterkant av installasjonen har det vært jobbet med å få registrert alle kommunikasjonspartene i Adresseregisteret. Siden kommunikasjonsparter er tjenester og virksomheter, og ikke hver enkelt ansatt har Helsestasjonen også etablert interne rutiner for hvem som har ansvar for å sjekke at meldinger kommer frem og hvordan innkomne meldinger skal behandles.

Det har stor betydning for at helsestasjon for ungdom, helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan komme tidligere inn, gjøre samarbeidet enklere og tilby tjenester som er i tråd med det som er sterke anbefalinger i de nasjonalfaglige retningslinjene på en mer hensiktsmessig måte både av helsesykepleier, jordmor og lege.