Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Visste du at du kan stemme fra 1.juli?

Dersom du ikke kan stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, kan du fra 1.juli til fredag 9. august henvende deg til Servicesenteret på rådhuset for å avlegge stemme. 

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon.