Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Hva betyr dette for deg?

Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig utviklingsplan for Kragerøsamfunnet. Vi må jobbe sammen for å oppnå en bærekraftig vekst og helhetlig utvikling for alle i Kragerø.

Kommunens rolle i utviklingen av fremtidens Kragerø som:

 • Samfunnsutvikler – Vi skal tilrettelegge, motivere, mobilisere, utvikle og sette strategisk retning for Kragerøsamfunnet.
 • Myndighetsutøver - Vi utøver myndighet innenfor en rekke saksfelter i medhold av lov.
 • Tjenesteleverandør – Vi skal jobbe for målrettede tjenester med god kvalitet.
   

Visjonen «Perlen blant kystbyene» skal motivere oss til felles utvikling av Kragerøsamfunnet.
 

Hvilke strategier har vi?

 • Vi skaper "det gode liv" i Kragerø
 • Vi muliggjør "Drømmen om Kragerø" hele året
 • Vi utvikler en fremtidsrettet kommune på lag med naturen og miljøet

Hvordan oppnår vi dette? Jo, gjennom:

 • God oppvekst
 • Aktiv alderdom
 • Gode opplevelser
 • Attraktivt bosted
 • Grønn verdiskaping og innovasjon

Les mer om de ovennevnte punktene i den vedtatte Samfunnsdelen 2022 - 2034