Kommunedirektør Inger Lysa slutter i sin stilling.

Kommunedirektør Inger Lysa har informert om at hun ikke ønsker forlengelse av sitt åremål som går ut 1.8.2021. Hun slutter da som kommunedirektør i Kragerø kommune.

Arbeide med rekrutering av ny kommunedirektør vil starte umiddelbart. Kragerø kommune takker Lysa for innsatsen som kommunedirektør, og ønsker henne lykke til videre.