Kokevarsel Kammerfoss, Eklund, Helle, Skarbo Lovisenberg

Kokevarsel på grunn av utbedring av vannlekkasje og trykkløst ledningsnett

Oppdatering torsdag formiddag:

Vannlekkasjen ble utbedret i natt rundt midnatt. Vannlekkasjen var på en større privat fellesledning og det var helt nødvendig å stenge vannet helt for å få utbedret lekkasjen.

Det ble etter dette startet arbeid med utlufting og utspyling av grumsete vann for å få vannforsyningen tilbake som normalt. Ledningsnettet ble luftet, utspylt og satt stegvis i drift igjen for å lage minst mulig problemer for abonnentene.

Kl. 03:00 hadde alle fått tilbake vannet, men man må belage seg på noe luft og grumsete vann en stund. Kokevarsel gjelder inntil Kragerø kommune mottar svar på vannprøver og kan friskmelde drikkevannet.

Tips til retningslinjer ved kokevarsel og vannavstenging finnes her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På grunn av en større vannlekkasje ved Årø som det jobbes med å utbedre, er vannforsyningen mot Helle noe redusert.

For Kammerfoss og områdene rundt blir det nå sendt ut kokevarsel som vil gjelde inntil ny beskjed gis(Tidligst fredag). Her gjelder kokevarsel allerede.

Kragerø kommune vil fortsette arbeidene i kveld fra kl. 20 og vil utover kvelden gradvis måtte stenge vanntilførselen til Helle og Skarbo. Dette for at de fleste skal ha vann til vanlig forbruk så lenge som mulig. Vannet til Helle vil stenges fra kl. 21:30, og det vil nok forsvinne helt for flere. Det jobbes med alternative vannforsyninger, men vannet må kokes fra kl. 22:00 i kveld følgende steder:

- Øvre Kammerfoss, Åsen og Eklund. Det blir kjørt ut dunk med vann til Åsen ila. ettermiddagen.

- Årøsvingen og Strand

- Helle, Skarbo og Lovisenberg

Det blir sendt ut varsling via kommunens varslingssystem til alle som er registrerte her innenfor det aktuelle området.

Har du ikke blitt varslet, men skulle fått varsel? Se her: (PDF, 133 kB)

Kragerø kommune anbefaler at de som er berørt tapper en liten mengde vann både til drikke og sanitærbruk før kl. 20:00 i kveld, onsdag 30. oktober. Kragerø kommune vil opprette kokevarsel for hele det berørte området fra i kveld og frem til kommunen mottar godkjente svar på drikkevannsprøvene som vil bli tatt fra området. Kokevarselet blir sendt ut på forhånd og begrunnes med arbeidene som må utføres.

Vannprøver vil bli tatt i morgen tidlig og prøvesvar vil tidligst foreligge på fredag slik situasjonen ser ut nå på forhånd.

Eventuelle avvik vil bli varslet ved behov.

Område som er varslet og som er berørt:

Klikk for stort bilde