Klagebehandling eiendomsskatt

Vi viser til klage på beregnet eiendomsskatt og tidligere utsendt informasjon om behandlingstid på klagebehandling.

Klage på 1. gangs vedtak eiendomsskatt – klage på vedtak som ble sendt ut fra Kragerø kommune ultimo februar 2020:

  • Det gjenstår fremdeles noen klager på eiendomsskatt som ikke er ferdig behandlet pr dd.
  • Klager som er opprettholdt av sakkyndig nemnd (første klageinstans) og gått videre til klagebehandling hos klagenemnda er under sluttbehandling.
  • Vedtak vil bli sendt ut slik at klager skal motta vedtaket i forkant av forfall faktura eiendomsskatt (kommunale avgifter) 1. termin 2021 som er 20.02.21.

 Klage på 2. gangs vedtak eiendomsskatt – klage på vedtak som er sendt ut fra Kragerø kommune fra oktober 2020 og fram til 20.02.21:

  • Klagebehandlingen vil starte opp etter klagebehandlingen 1. gangs vedtak er sluttført.
  • Målet er at disse klagene skal sluttbehandles og vedtak være sendt ut ila mai 2021.