Kartverket har i forbindelse med adressering i Risør kommune reist navnesak for følgende navn på bruk: Teien/Teigen.

I Kragerø kommune - rett over kommune- og fylkesgrensa, finnes følgende bruk: Teigen (bruk 3814-79/2) og – Teigen, teig 2 (bruk 3814-79/13)

Grunnet den nære beliggenheten burde disse navnene ha vært inkludert i navnesaken i Risør.

Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i Kragerø kommune, jf. § 8 i lov om stadnamn, se vedlagte høringsbrev.

Alle som uttaler seg til saken bes opplyse hva som er den lokale dialektuttalen.

Eventuelle tilbakemeldinger og spørsmål kan rettes til Kragerø kommune, virksomhet for bygg og areal v/Hilde J. Skindalen, Pb. 128, 3791 Kragerø, eller e-post: hilde.skindalen@kragero.kommune.no  innen 16.06.2023.

Tilbakemelding