Informasjonsmøte om E18

Nye Veier og Kragerø kommune inviterer til informasjonsmøte i forbindelse med den pågående høringen av reguleringsplanen for E18. Møtet holdes i kinoen, Kragerø biograf,  mandag 23. august kl. 18:00 - 19:30.

Det inviteres samtidig til åpne kontordager  for grunneiere, lag og foreninger og andre berørte, se annonse nedenfor.

Avisannonse KV 17.08.21 - informasjonsmøte og åpne kontordager. (PDF, 196 kB)

Annonsering 02.07.21- høring og offentlig ettersyn.

Informasjon på Nye Veier sin hjemmeside

Vi minner om frist for å gi høringsuttalelse: 15.09.2021.

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538
Ingeniør