Informasjon til pasienter ved Ytre Strandvei legekontor og Sannidal Legekontor

Dr. Fjeldstad gjenåpner sitt legekontor i Ytre Strandvei for sine pasienter TIRSDAG 27.07.21 klokken 08.30.

Dr. Fjeldstad vil også fungere som stedfortreder for Sannidal Legekontor i ukene 30- 31 og 32. Ytre Strandvei legesenter treffer du på telefon 35 98 05 55

Ved stor pågang vil legekontoret gjøre prioriteringer med hensyn til hastegrad.