Informasjon om vaksinasjon pr. 29.03.22

Ønsker du koronavaksine, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt nå . Dette gjelder både om du mangler en eller flere doser med koronavaksine eller om du trenger koronavaksine for å få koronapass for reise til sommeren.

Ta kontakt med vaksinetelefonen tlf. 90741755 som er åpen hverdager fra kl. 9.00 - kl.15!

Vi anbefaler dere å bestille time, men det gis også mulighet for drop in på vaksinedagene.

Har du fylt 12 år og mangler en vaksinedose, så ta kontakt med vaksinetelefonen eller møt opp til drop in på vaksinedagene.

I aldersgruppen fra 12 år til og med 15 år, må begge foreldrene skrive under på et samtykkeskjema, for at du skal kunne få  vaksinen.

Samtykkeskjema (PDF, 86 kB)

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig, og kan samtykke til vaksinasjon selv.

Alle over 18 år bør ta en oppfriskningsdose etter andre dose. Obs! Det må gå minst 20 uker mellom 2. dose og oppfriskningsdosen.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys en fjerde dose med koronavaksine.
Det gis tilbud om en fjerde dose til pasienter med alvorlig  sykdom eller bruk av immundempende legemidler. Denne gruppen har dårligere immunrespons på vaksiner sammenlignet med friske personer. Er du i alvorlig risikogruppe kan du ta kontakt med vaksinetelefonen eller møte opp til vaksinedager for å få din fjerde dose.

Dette gjelder følgende pasientgrupper :

  • organtransplanterte
  • benmargstransplanterte de siste 2 år
  • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • alvorlig nyresvikt
  • ved avansert eller ubehandlet hiv – infeksjon
  • kreftpasienter behandlet med immundempende behandling mm.

Vaksinasjonsdager som er satt opp videre er som følgende:

  • 30.03 kl. 14.00- 17.00
  • 27.04 kl. 14.00- 17.00
  • 24.05 kl. 14.00- 17.00

Egenerklæringsskjema til deg som er tilbudt koronavaksine (PDF, 125 kB)