Informasjon om smittesituasjonen i Kragerø

Utvidet kriseledelse har bestemt at så lenge det ikke registreres nye smittetilfeller blir det hver torsdags morgen lagt ut en ukentlig statusoppdatering om smittesituasjonen. 

Denne endringen gjøres på bakgrunn av den positive smittesituasjonen vi har i Kragerø.

Dersom det meldes om nye smittetilfeller blir det lagt ut informasjon om dette påfølgende dag kl. 09.00.