Hjelp oss gjøre et dypdykk i Kragerøkulturen!

Fra 20. til 23. november skal designere fra Lokalt Byrå AS sammen med Kragerø kommune møte innbyggere, frivillighet og næringsliv i Kragerø. Hensikten er å forstå hvordan vi kan involvere lokalsamfunnet bedre i å utvikle byen vår. Og vi vil høre fra deg!

Dypdykket er første steg i Kragerø kommunes Gnist-prosjekt, hvor målet nettopp er å prøve ut nye måter kommunen kan involvere innbyggere, frivillighet og næringsliv i by- og samfunnsutvikling. 

Selve utprøvinga finner sted i februar, og erfaringene fra dette skal gjøre Kragerø kommune bedre i stand til å drive byutvikling sammen med lokalsamfunnet, for eksempel rundt havnefronten. Uka nå i november er første steg, hvor vi skal lære mer om hvilke utfordringer og muligheter prosjektet kan gripe tak i.

– Før vi setter i gang med nye idéer og løsninger, er det lurt å bruke tid på å forstå hvor utfordringene og mulighetene ligger. Da unngår vi å kaste bort tid og ressurser på ideer som ikke passer til problemet. For å finne gode måter å involvere lokalsamfunnet på må vi derfor forstå folka vi skal involvere, deres hverdag og behov, forklarer Glenn Sæstad, designer og prosjektleder fra Lokalt Byrå.

Lokalt Byrå planlegger for et tett ukesprogram bestående av steder, miljø, mennesker og organisasjoner sammen med Kragerø næringsforening og Kragerø kommune.

Gnist - befaring - Klikk for stort bilde


Er du interessert i å dele dine tanker om hvordan Kragerø kan bli en enda bedre by? Ta gjerne kontakt med Glenn Sæstad, prosjektleder fra Lokalt Byrå AS på epost: glenn@lokaltbyraa.no 

Vi er spesielt interessert i å slå av en prat med:

  • Unge voksne
  • Småbarnsforeldre
  • Minoriteter
  • Ungdom
  • Unge som har flytta fra Kragerø
  • Foreldre til unge som har flytta fra Kragerø
  • Du som kanskje aldri har engasjert deg i byutvikling i Kragerø før

 

Er du i tvil om du er rett person? Da burde du definitivt ta kontakt. Du er nemlig eksperten på ditt liv i Kragerø, og det er dette vi er interessert i å høre om!

Hva er Gnist?

Etter tøff konkurranse er Kragerø én av fem kommuner fra hele landet som er plukket ut til å være med i Gnist-programmet. Gnist arrangeres av Design og Arkitektur Norge (DOGA) med Distriktssenteret. I programmet får kommunen støtte til å prøve ut nye og innovative måter å drive by- og stedsutvikling på.

Til Gnist-prosjektet har Kragerø kommune fått finansiering fra DOGA og Vestfold og Telemark fylkeskommune til å hente inn et design- og arkitekturmiljø til å hjelpe oss med arbeidet. Hele 19 team av arkitekter og designere leverte tilbud til Kragerø kommune, hvorav Lokalt Byrå AS hadde den beste forståelsen av kommunen sine behov og en nyskapende, men lettfattelig tilnærming til oppdraget.

Arbeidet med Lokalt Byrå startet opp i oktober, og varer ut mai 2024. Underveis skal prosjektet utveksle erfaringer med de andre Gnist-kommunene Sarpsborg, Andøy, Grue og Averøy. I mai skal kommunen presentere resultatet på den internasjonale smartbykonferansen Nordic Edge Expo i Stavanger.

Prosessen Lokalt Byrå har lagt opp består av tre deler. 

  • Først vil vi lære mer om lokale utfordringer og muligheter rundt å involvere lokalsamfunnet i utviklinga av byen. 
  • Deretter vil vi teste ut måter å gjøre dette på i praksis for å øke kommunens kompetanse innen medvirkning og forstå hva som fungerer for Kragerø. 
  • Til slutt vil Lokalt Byrå bruke erfaringene fra utprøvingen til å foreslå hvordan Kragerø kommune kan jobbe videre med å involvere innbyggere i arbeidet med havnefronten og andre byutviklingsprosjekter.


Målet er å gi innbyggerne i Kragerø et konstruktivt utløp for engasjementet deres for Kragerøs fremtid, og ikke minst hjelpe kommunens politikere og planleggere i arbeidet med å realisere den urbane småbyen med attraktive kvaliteter for både unge og eldre, fastboende og gjester.

 

Gnist prosjekt - Klikk for stort bilde

Kontaktpersoner i det lokale ressursteamet: 
Kari Røegh / +47 469 43 593 / kari.roegh@kragero.kommune.no 
Nora Skarre Abrahamsen / +47 478 30 174 / noraskarre@gmail.com
Geir Helge Lia / +47 993 66 166 / geir.h.lia@kragero.kommune.no

Tilbakemelding