Har du forslag til kandidater til Grûnderprisen 2021 ?

Kandidater kan være enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. Nyskaping og innovasjon vektlegges. Alle kan foreslå kandidater, forslag må begrunnes. Frist for forslag er 12. nov.

Bedrifter og personer som utmerker seg gjennom innovative produkter eller nyvinninger i markedsløsninger og som er med å skape nye og trygge arbeidsplasser i kommunen bør foreslås som kandidater til gründerprisen.
 
En gründer er en person som har startet eller skal starte en næringsvirksomhet, oftest med utgangspunkt i en nyskapende ide eller et produkt.. En gründer bruker tilgjengelige ressurser på nye måter, og organiserer og styrer et foretak med betydelig grad av initiativ og risiko. Andre ord som benyttes er grunnlegger, etablerer, nyskaper og entreprenør.

Ønsker du å gi heder og ære til viktige samfunnsbyggere i Kragerø, følg denne linken og nominer nye kandidater til årets gründerpris https://www.grunderprisen.no/