Har du forslag på priskandidater?

Tiden er inne for utdeling av årets hederspriser. Kragerø kommune ønsker engasjement for å få inn forslag på kandidater til Kulturpris, Håndverkerpris og Byggeskikkpris. Frist for innsendelse av forslag på kandidater er 1 oktober. Det er Hovedutvalg for samfunn som tildeler prisene.

Kulturprisen

I statuttene for Kulturprisen heter det at denne kan gis til enkeltpersoner, grupper eller lag som er hjemmehørende i Kragerø eller har tilknytning til Kragerø kommune, og som har gjort/gjør en innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. Prisen, som er på kr 20,000.-, kan gis til eldre som en ærespris og/eller til unge - som en oppmuntring.

Tidligere prisvinnere

Aksel Ellefsen, Knut Lundstrøm, Håkon Finstad, Skjærgårdsgospel, Torkel Tande, Olaf Tangen, Nils Halvor Nilsen, Otto Beite, Johnny Thorsen, Ragnar Grønåsen, Batterikomiteen for Gundersholmen Kystfort, Lauersøns legat, Inger og Bjørn Sandberg, Alf Cranner, Lillen Dahll Vogt, Tor Jarandsen, Robert Carding, Roger Holte, Carsten Hopstock, Kragerøhåndballen, Åse og Kjell Lundquist, Roy Isnes, Abraham Th. Sørdalen, Ivar Gundersen, Henning Bentsen, Else Bjørg Finstad, Øistein Buen, Edith Thiseth, Sannidal Travselskap, Ivar Kristensen, Kragerø Musikkorps Steinar Brogeland, Knut Asbjørn Skarvang, Ulf Hamran og i 2021 Torstein Kiil.

Håndverkerprisen

Håndverkerprisen ble innstiftet fordi Kragerø kommune hadde ønske om å belønne Håndverkere som har gjort noe helt spesielt innen sitt yrke eller håndverkere som har stått bak vellykkede restaureringsarbeider i lokalmiljøet. Kandidatene til prisen blir vurdert av Hovedutvalget i samarbeid med Kragerø Håndverker- og Industriforening. I 2021 ble håndverkerprisen Båtbygger Glenn Marigård.

Byggeskikkpris

Det deles også annet hvert år ut en Byggeskikkpris bestående av et kunstverk, innkjøpt av en lokal kunstner. Prisen skal tildeles: Privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, sjøbuer, offentlige bygninger eller andre bygninger som fremstår med god byggeskikk. Prisen bør så langt råd er fordeles med en viss geografisk spredning. I 2020 ble Byggeskikkprisen tildelt Lovisenbergveien 15 – Kilten Eiendom/Kragerø Sportell.

Enkeltpersoner og lag/foreninger oppfordres til å foreslå kandidater til årets ulike priser.

Fristen for innsending er 1. oktober.

Forslag kan sendes som epost: post@kragero.kommune.no. Forslag kan også sendes inn elektronisk her: