Har du forslag på priskandidater?

Tiden er inne for utdeling av årets hederspriser. Kragerø kommune ønsker engasjement for å få inn forslag på kandidater til Kulturpris, Håndverkerpris og Byggeskikkpris. Frist for innsendelse av forslag på kandidater er 30. september. Det er Hovedutvalg for samfunn som tildeler prisene.

I statuttene for Kulturprisen heter det at denne kan gis til enkeltpersoner, grupper eller lag som er hjemmehørende i Kragerø eller har tilknytning til Kragerø kommune, og som har gjort/gjør en innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. Prisen, som er på kr 20,000.-, kan gis til eldre som en ærespris og/eller til unge - som en oppmuntring. Tidligere prisvinnere er Aksel Ellefsen, Knut Lundstrøm, Håkon Finstad, Skjærgårdsgospel, Torkel Tande, Olaf Tangen, Nils Halvor Nilsen, Otto Beite, Johnny Thorsen, Ragnar Grønåsen, Batterikomiteen for Gundersholmen Kystfort, Lauersøns legat, Inger og Bjørn Sandberg, Alf Cranner, Lillen Dahll Vogt, Tor Jarandsen, Robert Carding, Roger Holte, Carsten Hopstock, Kragerøhåndballen, Åse og Kjell Lundquist, Roy Isnes, Abraham Th. Sørdalen, Ivar Gundersen, Henning Bentsen, Else Bjørg Finstad, Øistein Buen, Edith Thiseth, Sannidal Travselskap, Ivar Kristensen, Kragerø Musikkorps Steinar Brogeland og i 2019 Knut Asbjørn Skarvang.

Håndverkerprisen ble innstiftet fordi Kragerø kommune hadde ønske om å belønne Håndverkere som har gjort noe helt spesielt innen sitt yrke eller håndverkere som har stått bak vellykkede restaureringsarbeider i lokalmiljøet. Kandidatene til prisen blir vurdert av Hovedutvalget i samarbeid med Kragerø Håndverker- og Industriforening. I 2019 ble håndverkerprisen tildelt Charles Hiis blomster ved Knut Charles Hiis og Cathrine Hiis.

Det deles også annet hvert år ut en Byggeskikkpris bestående av et kunstverk, innkjøpt av en lokal kunstner. Prisen skal tildeles: Privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, sjøbuer, offentlige bygninger eller andre bygninger som fremstår med god byggeskikk.

Prisen bør så langt råd er fordeles med en viss geografisk spredning. I 2018 ble Byggeskikkprisen tildelt Sannidal Skole..

Enkeltpersoner og lag/foreninger oppfordres til å foreslå kandidater til årets ulike priser.

Fristen for innsending er som nevnt 30. september. Forslag kan sendes som epost: post@kragero.kommune.no eller i brevs form med adresse: Kragerø kommune, Postboks 128, 3791 Kragerø.