Gratis parkering i sentrum i desember

Det er innført gratis parkering på alle kommunens parkeringsplasser i sentrum hver dag fra kl. 12.00 frem til og med 24.12.

Selv om det etter kl. 12.00 er gratis å parkere ønsker vi å minne om at parkeringstiden gjelder som angitt på parkeringsskiltene. 

Som sentrum defineres parkeringsplassene på Danskekaia og Kirketomta, samt parkeringsplassene og parkometre langs Bryggasenteret og foran Rådhuset.