Gratis kjernetid i SFO

Det innføres gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn fra august 2022. I Kragerø kommune betyr det at alle elever på 1. trinn kan få gratis plass i SFO etter skoletid hver dag, tre timer de tre dagene med korte skoledager og halvannen time de to dagene med lange skoledager.

Helle- og Sannidal skoler:
12.30 - 15.30 mandag, onsdag og fredag. 14.30 - 16.00 tirsdag og torsdag

Kragerø skole:
12.00 - 15.00 mandag, onsdag og fredag. 14.00 – 15.30 tirsdag og torsdag

Levangsheia oppvekstsenter
12.00 - 16.00 tirsdag og fredag. 14.30 - 16.00 mandag, onsdag og torsdag

SFO har stengt hele juli måned.

I skolens ferier fordeles kjernetiden ukedagene med 2.5t per dag fra klokken 07.30 - 10.00. Fordelingen er gjort slik av hensyn til planlagte ferieaktiviteter i SFO.

For mer info om SFO og SFO prisene se her