Frist for innspill til Parkeringsplanen fredag 19. januar

Vi utsetter den politiske behandlingen av parkeringsplanen med målsetning om å få behandlet denne i kommunestyret 8. mars.  Vi må likevel ha en forholdsvis kort frist for innspill for å få saken klar til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne som holdes 12. februar

Her finnes PowerPoint presentasjonen (PDF, 953 kB)som ble vist på møtet på Stopp En Halv 4. januar, samt et informasjonsskriv (PDF, 531 kB)fra NorPark, Norges parkeringsforening, vedrørende konsekvenser for Kragerø kommune som følge av revidert parkeringsforskrift.

 

 

Frist for innspill blir fredag 19. januar.

Det gjøres oppmerksom på at de som har innspill til boligsoneparkering vil få ny anledning til dette da den lokale forskriften om boligsoneparkering vil bli lagt ut på ordinær høring.