Forslag til veinavn på Hellesund

Kragerø kommune skal gi navn til to veier på Hellesund grunnet adressebehov og ønsker dermed forslag fra publikum. Forslag til navn her er Hellesundveien og Hellesundodden.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde  

 

Eventuelle andre forslag og spørsmål kan rettes til Kragerø kommune, virksomhet for bygg og areal v/Knut Jarle Sørdalen, Pb. 128, 3791 Kragerø, eller e-post: knut.j.sordalen@kragero.kommune.no innen 01.07.2021.