Forslag til mål for forvaltning av elg, hjort, rådyr og bever i Kragerø 2021 – 2023

Kragerø Viltnemnd vedtok i møte den 18.02.2021 å sende forslag til mål for forvaltning av elg, hjort, rådyr og bever i Kragerø 2021 – 2023 ut på høring.

Høringsfrist er satt til 14. mars 2021

Eventuelle høringsinnspill sendes:

Post:     Drangedal kommune, Postmottak, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal
e-post: postmottak@drangedal.kommune.no

Forslagene til mål for forvaltning finner du her:

Forslag til mål for forvaltning av bever 2021 - 2023 (PDF, 950 kB)

Forslag til mål for forvaltning av elg 2021 - 2023 (PDF, 2 MB)

Forslag til mål for forvaltning av hjort 2021 - 2023 (PDF, 2 MB)

Forslag til mål for forvaltning av rådyr 2021 - 2023 (PDF, 2 MB)