Foreldrebetaling i barnehage og SFO

Barnehager og SFO ble stengt fredag 13. mars på grunn av koronaviruset. Ingen foresatte skal betale for et tilbud som ikke er gitt.

Av praktiske hensyn må alle betale fakturaen som er utsendt for mars, men det vil ikke bli sendt ut faktura for april. De som har sagt opp barnehage eller SFO plassen fra 1. april, får tilbakebetalt foreldrebetaling for perioden tilbudet har vært stengt i mars.
De som av ulike årsaker har tilsyn i barnehager og skoler skal ikke betale for det.

Det vises for øvrig til informasjon publisert 18. mars