Fordeling av 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon

I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1 ,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Les mer om dette her