Folkemøte E-18 Dørdal - Tvedestrand. Endres til digitalt møte og flyttes til 23. september.

På grunn av utviklingen i covid-19 smittesituasjon har Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, besluttet at det ikke vil bli avholdt folkemøter med fysisk fremmøte som tidligere annonsert. Folkemøtet gjennomføres som et direktesendt, digitalt møte. Opptak av møtet vil legges ut på medvirkningsportalen på nyeveier.no slik at det er mulig å se møtet etterkant.

Om det digitale folkemøtet

Digital overføring av folkemøtet blir gjennomført 23.september kl. 18:00-19:30

Lenke ligger på Nye Veier sine nettsider.

https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

Folkemøtet er åpent for alle og du trenger ingen brukerprofil/innlogging for å delta. Det blir mulig å stille spørsmål via møteoverføringens kommentarfelt, samt benytte prosjektets medvirkningsportal. Her ligger også forslag til planprogram, kart som viser varselgrenser og annen nyttig informasjon.Klikk for stort bilde

Ditt innspill er viktig

Økt lokalkunnskap bidrar til et solid beslutningsgrunnlag i det fremtidige arbeidet med planforslaget, og er en viktig ressurs i planprosessen. Vi oppfordrer til å benytte medvirkningsportalen i høringsperioden for merknader til planarbeidet som angår den enkelte, også i perioden etter folkemøtet. Det blir i tillegg avholdt åpne kontordager i alle kommunene. Dette blir annonsert senere. Se også medvirkningsportalen for mer informasjon.

Formål med folkemøtet

Formålet er å informere om planprosessen og rammene for det videre arbeidet med reguleringsplan for E 18 Dørdal — Tvedestrand, Til våren vil det arrangeres folkemøte hvor tema blir utforming av selve veianlegget. Informasjon om dette vil vi opplyse om

Lenke til folkemøtet ligger også på Facebook Nye Veier EI8 Langgangen - Grimstad

Kontaktinformasjon

COWI v/Heidi Bergom, hebe@cowi.com /mobil 994 30 393

Nye veier v/Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no mobil 970 96 390

Oppstartsvarsel reguleringsplan med planprogram

Avisannonse Nye Veier (PDF, 116 kB)

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538