Flere kan søke bostøtte

I perioden april til oktober er maksimumsgrensen for inntekt midlertidig økt.

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere i landet kan få bostøtte.

Mer informasjon ligger på husbanken.no og i sosiale medier.

Inntektsgrensene har økt som følge av at boutgiftstaket har økt. Det betyr at de med høye boutgifter får ca. 580 kroner mer i bostøtte per måned i perioden april til oktober. Søkerne får beskjed om at økningen er midlertidig i vedtaksbrevene fra og med april.

Tabell for grenseverdier er oppdatert i bostøttesystemet, og kalkulatorene er også oppdatert med nye satser.

Søk bostøtte på nett, eller kontakt Kragerø kommune for mer informasjon.