Fast utleie av grendehus/haller/svømmehall

31.05.19 er søknadsfristen for fast utleie i kommunens grendehus/haller/svømmehall for skoleåret 2019/2020.

Her søker du om fast utleie

Tildeling innen 21.06.19