Er inntekten din endret? Kanskje har du krav på bostøtte.

Dersom du har lavere lønnsinntekt på grunn av redusert aktivitet, kan det være du fyller kriteriene for bostøtte.

Søknadsfrist er den 25. i hver måned. Du søker på nett ved å logge deg inn med bankID på https://husbanken.no/bostotte/ og legger ved dokumentasjon på boutgifter (husleiekontrakt eller lån/fellesutgifter).
Tabell for inntektsgrense her.
Legg inn dine opplysninger (blir ikke lagret) her, og se om du kan få bostøtte.
Kontakt Boligkontoret på 90626791 (9-15) hvis du lurer på noe.