Endringer i skoleruta inneværende skoleår

Siste skoledag for elevene før sommerferien 2021, er tirsdag 22. juni.

Som en følge av at skole-ruta ble endret før jul og elevene fikk juleferie to dager før oppsatt skolerute, er det bestemt at elevenes skoleår forlenges med tilsvarende to dager.