Endring i bybussruta ved Store Ringvei

Fra 17.09.2018 vil ikke bybussen gå til Store Ringvei. Bussen stopper ved Kalstadveien. Dette er i forbindelse med vann- og avløpsrehabilitering som vil holde på et års tid fremover.