Endring i ansvars- og arbeidsdeling mellom hovedutvalgene

Da den administrative organiseringen ble endret 1.11.16 har det vært nødvendig å se på ansvars- og arbeidsfordelingen mellom hovedutvalgene.

Kommunestyret har vedtatt at fra 09.februar 2018:

  • bytter Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester navn til Hovedutvalg for helse og omsorg.
  • bytter Hovedutvalg for læring og utvikling navn til Hovedutvalg for oppvekst

Hovedutvalg for samfunn og Hovedutvalg for plan, bygg og miljø beholder sine navn.

Samtidig flyttes ansvaret for helsestasjonstjenester og for Vestmar barnevernstjeneste til Hovedutvalg for oppvekst, og ansvaret for NAV flyttes til Hovedutvalg for samfunn