Eiendomsskatt 2021

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn fra 01.03.2021.

Skatteliste 2021 (PDF, 902 kB)
Fritak 5a 2021 (PDF, 9 kB)
Fritak 5d, 2021 (PDF, 44 kB)
Fritak 7a, 2021 (PDF, 10 kB)
Fritak 7b delvis, 2021 (PDF, 9 kB)

Eiendomsskattelisten vil også bli lagt ut på kommunens administrasjonsbygg på Tangen, 3.etg, Gamle Kragerøvei 12, virksomhet for bygg og areal,. Listene vil bli lagt ut i 4 uker fra 01.03.2021

Kommunestyret har vedtatt 3 ‰ av takstgrunnlaget og 200.000 i bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer. For næring er eiendomsskatten 2 ‰ av takstgrunnlaget.

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan klage fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagefristen er 6 uker fra mottatt takst.

Klage må sendes skriftlig pr e-post: post@kragero.kommune.no eller pr. post til: Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø.