De kommunale barnehagene stenger 3 uker sommeren 2020

Kommunestyret vedtok 18. mai 2020: «Det gjøres et unntak fra gjeldende vedtekter ved at det for 2020 åpnes for å stenge de kommunale barnehagene en ekstra uke.»

Dette betyr at alle de kommunale barnehagene er feriestengt ukene 29 + 30 + 31 (13. – 31. juli) sommeren 2020.

Grunnen er den situasjonen som har oppstått i samfunnet knyttet til Covid-19 pandemien. Det å stenge barnehagene en ekstra uke denne sommeren er et ledd i smittevernsarbeidet.