Brukerundersøkelse angående overgangen fra barnehage til skole og SFO høsten 2017

62 førsteklassinger og deres foresatte har svart på spørsmål om deres opplevelse av overgangen fra barnehage til skole og SFO høsten 2017.

Alt i alt gir disse svarene inntrykk av at det å begynne på skolen i Kragerø er både lystbetont og greit. Det kan bety at barnehagene forbereder barna godt før skolestart, at skolene er klare til å ta dem imot og at samarbeidet og rutinene fungerer bra!

Førsteklassingene sier de gleder seg mest til å få nye venner, lære nye ting og til friminuttene, og ikke fullt så mye til å gjøre lekser når de begynner på skolen.

Det de synes var mest skummelt eller vanskelig var at det var mange ukjente mennesker på skolen og at de skulle være alene uten mamma eller pappa. Det var også mange som var usikre på om de kom til å klare å gjøre det læreren sa, og om noen kom til å plage dem.

Av ting førsteklassingene mente burde vært annerledes på skolen var for eksempel at det skulle være mere ro i klassen, mer tid til å leke, flere leker og aktiviteter ute. Det kom også noen detaljerte ønsker som mer is når det var fint vær, og flere rosa klosser til å bygge med!

De foresatte er også godt fornøyd med overgangen. De sier at både barnehage og skole hadde lagt opp til møteplasser og rutiner som ga trygghet og forutsigbarhet.

En del foresatte savnet informasjon om hva som ble vektlagt det siste året i barnehagen og det første året på skolen. Noen ønsket også tydeligere beskjed om hva som skulle skje den første skoledagen.

En veldig positiv ting som kom fram er at et stort flertall av de foresatte følte seg trygge på at barnet deres ble sett og ivaretatt både på skolen og i SFO.

Flertallet av de foresatte ønsket at barnet kunne begynne på SFO før skolestart. Dette ønsket har ført til at Kragerø kommune nå ser på mulighetene for å få dette til allerede fra høsten 2018.

De øvrige resultatene og innspillene fra brukerundersøkelsen tas med i den videre planleggingen av overgangen mellom barnehage, skole og SFO.

For nærmere informasjon kontakt; berit.s.larsen@kragero.kommune.no