Brøytekontrakter på anbud

Kragerø kommune har utlyst konkurranse om følgende brøyteroder:

- Helle
- Stabbestad
- Tåtøy
- Kjølebrønd
Det kan gis tilbud på en eller flere roder.
Tilbudet leveres elektronisk
https://www.doffin.no/notice/details/2021-365307