Boligkontoret med film på statlig side: Veiviseren

Boligkontoret i Kragerø kommune ble i vinter forespurt som 1 av 6 kommuner i landet om å spille inn en film til www.veiviseren.no

  

I filmen forteller kommunen om suksessfaktorer for å lykkes med boligsosialt arbeid.

Kragerø skulle snakke om suksesskriteriet: 

ØKONOMISKE RESSURSER

- sette av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring

Denne suksessfaktoren handler både om økonomiske ressurser og personalressurser, og om hvordan kommunene prioriterer oppgaver ut fra de økonomiske ressursene de har tilgjengelig, og hvor mye kommunene er villige til å investere. De økonomiske virkemidlene som Husbanken og kommunen har til rådighet (startlån, bostøtte og tilskuddsordninger) inngår også i dette suksesskriteriet.

Kragerø kommune har deltatt i Husbankens kommuneprogram i perioden 2016-2020.

I denne perioden har Kragerø kommune utmerket seg med svært gode resultater, ved å jobbe innovativt og målrettet med bruk av alle Husbankens økonomiske virkemidler.

Klikk for stort bildeKjersti Thomassen og Inger Liv Grønnerød Husbanken  

I februar ble denne filmen spilt inn på Gunnarsholmen.