Boligene i Hesteskoen/Trekløveren på Stabbestad kan fra dags dato leies av personer over 67 år. 

Boligene er tilrettelagt med universell utforming.

Tildeling skjer etter gjeldende lovverk, der behov for tilrettelagt bolig grunnet helsemessige årsaker blir vektlagt.

Det er ikke knyttet bemanning til boligene, utenom hjemmetjenester som eventuelt tildeles etter behov.  

 

Link til tildelingskriterier:

Retningslinjer tildeling omsorgsbolig Stabbestad (DOCX, 20 kB)

 

Trykk her for søknadsskjema

Tilbakemelding