Besøk fra Husbanken og Fylkesmannen

Kragerø kommune ved Boligkontoret fikk storfint besøk fra Husbanken og Fylkesmannen.

29. mai kom både aKlikk for stort bildedministrerende direktør i Husbanken Osmund Kaldheim, regiondirektør Øystein Djupedal, kommunekontaktene fra Husbanken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ved assisterende direktør i helse- og omsorgsavdelingen Inger Tveit Espeland.   

Bakgrunnen for besøket var at Husbanken ønsket å høre mer om Eie først-prosjektet som Boligkontoret i Kragerø kommune er i gang med, og høre mer om hvordan kommunen vår nå jobber med å hjelpe alle lavinntektsfamilier med boligutfordringer.

Kragerø kommune er eneste kommune i landet som har et Eie først-prosjekt for flyktningfamilier.

Familiene som har fått kjøpt hus gjennom prosjektet deltok i møtet, og hadde dialog med Husbankens direktør.

Boligkontoret ved Inger Liv Grønnerød og Kjersti Thomassen, samt flyktningkonsulent i NAV Mari Bakke Meewisse, holdt også et foredrag på den årlige Erfaringskonferansen som Husbanken, IMDI og fylkesmennene i region sør holdt for kommunene i april. Se presentasjonen her:

Det var også reportasje om prosjektet på radio og TV i mars. Se det her:

Husbanken kunne i møte med kommunen informere om at Kragerø kommune nå er best i landet til å benytte Husbankens virkemidler (Startlån, tilskudd og bostøtte) til boligsosiale formål!