Åpent informasjonsmøte -Alternativer til ny skolestruktur

Sted: Kragerø biograf   

Tidspunkt: Mandag 2. november, kl. 17:00 – 19:00

I forbindelse med høringen er det ønskelig at alle får god informasjon om bakgrunnen for prosessen, og om de alternativene kommunestyret har bedt administrasjonen om å utrede. Det er viktig med en bred debatt om hva som skal til for å opprettholde skoler av god kvalitet, og innenfor rammen av opplæringsloven.

Ønsker du mer informasjon om høringen og/eller har spørsmål du ønsker svar på, meld deg på til infomasjonsmøtet i god tid.

Dersom du ikke kan delta eller ikke får plass, kan du sende inn spørsmål skriftlig frem til 1. november, ved å bruke dette skjemaet: Send inn spørsmål her

 

Påmelding:

På grunn av smittevrnregler er det kun 90 plasser. For å være sikker på at du har plass, kan du melde deg på her: Påmelding til informasjonsmøte 2.november

Eller på kragero.kommune.no