Åpent folkemøte

Politisk ledelse inviterer til åpent folkemøte i Kragerø biograf mandag 14.11. kl. 18 - 20. Tema er budsjett og økonomi i Kragerø kommune.

Agenda:

  • Velkommen v/ordfører.
  • Kommunedirektøren presenterer hovedgrepene i budsjettet.
  • De ulike partiene kommenterer budsjettet.
  • Spørsmål og dialog i salen.