Acos vant konkurransen om anskaffelse av nytt sakssystem og eByggesak for Grenlandskommunene

Acos er ingen ukjent leverandør for Kragerø kommune, hvor vi allerede bruker Acos på hjemmeside, digitale skjemaer, Min side og bookingsløsninger.

Grenlandskommunene benytter i dag Public 360 som sak- og arkivsystem, versjonen av P360 som Grenlandskommunene benytter er eldre versjon som det ikke er hensiktsmessig å videreutvikle, derfor ble det i 2020 besluttet at en skulle lyse ut anskaffelse av nytt sakssystem og eByggesaksløsning. Acos vant anbudskonkurransen og leverer et komplett system for sak, arkiv, ebyggesak og møtebehandling.

Anskaffelsen er et komplett sak og arkivsysem, og vi er tilfredse med å inngå et samarbeid med en leverandør som kan levere en løsning som dekker våre behov for saksbehandling, arkivering og publisering av møtepapirer mm. Med å knytte nytt sak- og arkivsystem sammen med våre fagsystemer, vil vi få en komplett, fremtidsrettet, digital saksbehandling og arkiv. Elektronisk byggesaksbehandling (Acos Eiendom) blir nå innført, som for forenkler saksbehandlingen til Plan, Bygg og Geodata. Med Acos WebSak+ vil vi kunne effektivisere kommunikasjonsflyten i kommunen og mot publikum.

Acos WebSak+ er en moderne skybasert applikasjon, hvor brukervennlighet, samhandling og datafangst står i sentrum. Med Acos WebSak+ vil Grenlandskommunen være rustet mot fremtidens løsninger for saksbehandling, arkivering og digitalisering. At Kragerø kommune vil få en mer fremtidsrettet saksbehandlingsløsning vil merkes av flere, både internt i kommunen ved bruk av flere automatiserte prosesser, og eksternt ved at publikum vil få tilgang til mer informasjon om sitt «kundeforhold» med kommunen gjennom 24/7 selvbetjente innsynsløsninger som Min side mm.

Skien kommune skal ta løsningen i bruk først, mens Kragerø kommune er i gruppe 2. Det betyr at vi starter implementeringsløpet ca 27. februar med planlagt driftsstart i midten av juni.