Statens strålevern vil med dette informere om at det fra 1. november kommer jodtabletter til salgs på apotekene.

Kragerø kommune inngår samarbeid med Skatt Sør og Sør-Øst politidistrikt om å etablere prosjektet "tettpå:Kragerø" fra 01.09.18. Dette er det første "tettpå" i Telemark og det fjerde i Norge.