1.klassinger i Kragerø skriver egne tekster på Chromebook (PC ) før jul

Fra skolestart 2018 har alle 1. klassinger i Kragerø fått en lese/skriveopplæring som kombinerer all god praksis med nyere forskning. Fra å ha en bokstav i uka, har man nå 2 eller flere bokstaver i uka.

Samtidig har Kragerø tatt i bruk metoden STL+ i lese/skriveopplæringen. Metoden bygger på at lese-og skrivprosessen går parallelt og gjensidig utvikler hverandre. Ved å bruke chromebook (PC) og intoWords (talesyntese) og headset får elevene mulighet til å «høre» det de skriver via øret. For hver gang de trykker på en bokstav, får de lyden opplest og har også mulighet til å få lest opp ord og setninger etterhvert som de mestrer skriveprosessen. De kan selv lytte seg til riktig skrevet ord, prøve på nytt og lytte igjen. De kan nå skrive de orda de har lyst til å skrive fordi de har alle bokstavene tilgjengelig på tastaturet. De kan i tillegg forske seg frem til riktig lyd ved å lete, finne og trykke. Ofte deler de headset og chromebook og blir læringspartnere for hverandre

STL+ bidrar til at ungene lærer seg å lese og skrive uten at man har trent på å skrive bokstaver på tradisjonelt vis. Dette vil skolene i Kragerø vente med til 2. klasse. En ser at særlig gutter som ofte kan slite med motivasjon og motorikk når det gjelder å skrive med blyant, nå skriver ord og tekster om temaer de selv er motiverte får å skrive om. Dette er en kategori elever som lærerne sier de har erfaringer med vil slite via tradisjonell innlæring. Lærerne rapporterer også om at de fleste elevene kjenner alle eller nesten alle de store og små bokstavene i slutten av november første høst på skolen. Dette åpner for tilgang til tekst på en ny måte mye tidligere enn en er vant til. Det blir spennende å se hvordan STL+ og ny lese/skriveopplæring vil forhindre at mange utvikler dysleksi, noe som igjen kan gjøre skoleløpet mer motiverende, forhindre frafall i videregående.