Mellommyra Fritidsforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Mellommyra Fritidsforening
Skåtøyveien 183 Bråtøy
3780 Skåtøy
Ulf Edvard Selvåg
Telefon: 92011821
Aktiviteter
Kontaktpersoner

Tilbakemelding