Mellommyra Fritidsforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Mellommyra Fritidsforening
Skåtøy vn.183-I Skåtøy vn 136
3780 SKÅTØY
Kim Bråtømyr
Org.nr.: 99380311
Telefon: 97090104
Aktiviteter
Kontaktpersoner

Tilbakemelding