Åpent møte om miljøtilstand i Kalstadkilen

mandag 11. november 2019, 17.00 - 19.00

Informasjon

Program

17.00 – 17.10       Velkommen v/Erik Næsland, styreleder for vannområdet

17.10 – 18.15       COWI presenterer miljøundersøkelsen og svarer på spørsmål til rapporten

18.15 – 18.50       Fylkesmannen og vannkoordinator informerer om vanndirektivarbeidet og svarer på spørsmål

18.50 – 19.00       Veien videre og avslutning v/Erik Næsland


Det serveres kaffe og te.

Vi ønsker velkommen til dette møtet!

 

Arrangør

Vannområde Kragerøvassdraget, vannkoordinator Elke Karlsen

Sted

Kragerø sportell
 

Kontakt

Vannområde Kragerøvassdraget
 

Legg til hendelsen i din kalender