INFORMASJONSMØTE – KOMMUNEDELPLAN E18

tirsdag 23. april 2019, 18.00 - 20.00

Informasjon

Forslag til kommunedelplan for fremtidig 4-felt E18 Dørdal – Grimstad er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. I den forbindelse arrangerer Kragerø kommune åpent informasjonsmøte i samarbeid med Nye Veier AS.

Sted

Sannidal samfunnshus
 

Kontakt

NyeVeier
 

Legg til hendelsen i din kalender