Politisk behandling

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Det er lov om eiendomskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendom antaes å kunne omsettes for ved fritt salg.
Kommunestyret kan hvert år bestemme hvilken promille som skal gjelde, som er mellom 2 - 7 ‰ av kommunestyrets vedtatte grunnlag for eiendomsskatt.

Kommunestyret kan bestemme hvilket grunnlag eiendomskatten skal være gjennom å fastsette en fast prosentsats av takstverdi.
Kommunen kan hvert år vedta et bunnfradrag per godkjente boenhet.

Kommunestyret kan frita spesielle eiendommer for eiendomsskatt. Dette reguleres av lovverket.

Skattetakstnemnda også kalt sakkyndig nemnda (skattetakstnemnda) er politisk oppnevnt av kommunestyret, og ansvarlig for det eiendomsskatte-grunnlaget som vedtas.

Fastsettelse av eiendomsskatt for 2008
Takseringen som nå er i gang vil danne grunnlaget for eiendomsskatt fra 2008. Størrelsen på eiendomsskatten vil avgjøres av kommunestyret når det totale grunnlaget foreligger etter overnevnte regler.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image