Om eiendomstaksering

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Eiendomsskattegrunnlaget bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger:

Faktaopplysninger
om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra offentlige dataregistre. Gjennom disse registrene har vi også oversikt over priser på omsatte eiendommer (hovedkilde:GAB-registeret).

Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold rundt eiendommer og spesielle forhold som påvirker verdien. De spesielle forholdene fanger vi opp gjennom besiktigelse av hver enkelt eiendom.
Forhold som vil vektlegges er beliggenhet, sol/ støy- forhold, utsikt, bygningenes og tomtens beskaffenhet. Besiktigelsene vil skje i løpet av juni til og med desember 2007. Nærmere informasjon om dato vil sendes hver enkelt eier. For å komme frem til et mest mulig riktig eiendomsskattegrunnlag må alle berørte eiendommer besiktiges (befares). Dette krever også lovverket.

Det er viktig å påpeke at vi ikke skal inn i boligene, men kun foreta en utvendig besiktigelse.

Rent praktisk vil hovedmengden av dette arbeidet foregå i perioden høst/vinter 2007. Vi vil jobbe oss suksessivt gjennom område for område. Alle som er berørt av arbeidet vil bli informert fortløpende i prosessen etter som vi kommer til de enkelte områdene.

Om vi ikke har tilstrekkelig informasjon om eiendommen vil besiktigelsesmenn foreta oppmåling på stedet.
Ved befaring er det anledning å være tilstede, men det vil ikke påvirke den objektive og skjønnsmessige vurderingen gjort av besiktigelsesmenn. Skulle dette være et ønske, trenger vi skriftlig tilbakemelding for å kunne gjøre nærmere avtale.

Verdiene som skal resultere i et eiendomsskattegrunnlag må ikke sammenblandes med en verditakst. Vi utfører ikke en verditakst, men en enkel "taksering" i henhold til lovverket rundt eiendomsskatt.


Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image