DPS

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Har du psykiske vansker utover det fastlegen eller de kommunale tjenestene kan hjelpe deg med, kan du bli henvist til Distriktspsykiatrisk senter, som gir et spesialisthelsetjenestetilbud. Her får du tilbud om utreding, diagnostisering og behandling, enten poliklinisk eller i gruppe. Distriktspsykiatrisk senter har også et ambulant team, som gir oppfølging til personer med langvarige psykiske vansker. DPS Vestmar holder til i lokaler på Kragerø sykehus og skal dekke tilbud til befolkningen i Kragerø, Bamble og Drangedal.