Kirkens Bymisjon

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Kirkens Bymisjon driver Værestedet, som er et tilbud til mennesker med rusavhengighet. På Værestedet tilbys et middagsmåltid, utdeling av gratis mat og mulighet for en prat for de som trenger det.
Værestedet holder til i Blå Kors-gården i Jens Lauersensbakke 3 like ved torget i Kragerø og er åpent hver torsdag fra kl. 17.00 til 20.00.
I disse dager åpnes en kafè i underetasjen samme sted, med planlagt åpningstid hver lørdag formiddag.
For mer informasjon, kontakt diakon Berit Lian på telefon 99 26 82 98